Varroáza

Určite sa už každý včelár stretol s týmto zákerným parazitom, radi by sme Vám priblížili o čo vlastne ide. V súčasnej dobe predstavuje najväčšie oslabenie včiel a dnes je rozšírená na všetkých svetadieloch okrem Austrálie. Na Slovensku aj v susednom Česku ide o celoplošný výskyt.

Čo je to vlastne varroáza a ako proti nej bojovať?
Klieštikovitosť je parazitárna choroba včelieho plodu, ktorá napáda ja včely vyvolaná klieštikom Varroa destructor, ktorý sa živý hemolymfou plodu ale aj včiel. Klieštiky sú pôvodnými parazitmi včely indickej, ktorá na rozdiel od našej včely medonosnej dokáže proti nemu bojovať.

Klieštik varroa destructor z histórie
Patrí medzi parazity a bol po 1 krát zistený v roku 1904 v Indonezii na včele indickej (Apis cerana). Prvá informácia o parazitovaní klieštika na včele medonosnej (Apis mellifera) je z roku 1959 z Číny. Následne bol zavlečený na všetky kontinenty okrem Austrálie. Na Slovensku bol 1 krát diagnostikovaný v roku 1978. Samičky je možné pozorovať voľným okom , sú oválne , široké 1,5-1,9 mm a dlhé 1,1-1,5 mm. Zo začiatku žltobiele, neskôr červenohnedé až hnedé a lesklé. Dozrievaním sa u nich vyvinie hnedý a tvrdý chrbtový štít, ktorý prekrýva 4 páry nôh a ústne ústroje. Samce sú veľké okrúhle, šedo -bielej farby s mäkkou pokožkou.

Vývoj
Oplodnená samička vnikne do bunky krátko pred zaviečkovaním . Na vzpriamenú larvu nakladie 2-5 vajíčok. Za 7 dní sa vyliahne samček, za 9 dní samička. Samček po oplodnení -samičiek hynie. Pri tomto inbrídingu 25% samiček je neplodných.

Šírenie nákazy
Zalietavanie trubcov, včiel a usádzanie roja neznámého pôvodu. Nekontrolovaný presun včelstva. Šírenie do okolia je veľmi rýchle cca 5-10 km ročne. Prežívanie roztoča Varroa destructor:

  • Mimo včely a plod – krátko, asi 7 dní
  • Na uhynutých včelách – 17 dní
  • Na plode – 40 dní

Priebeh a príznaky
Vývinový cyklus klieštika prebieha na včeľom plode. Samička 24 hodín pred zaviečkovaním plodových buniek prechádza z dospelých včiel do buniek robotničieho plodu a približne 3 dni pred zaviečkovaním do buniek trúdieho plodu. Po zaviečkovaní kladie 2-5 vajíčok. Z vajíčka sa vyliahne šesťnohá larva, ďalej sa vyvíja v protonymfu a deutonymfu. Po 5-6 dňoch sa vyliahne samček a po 7-8 dňoch samička. Klinické príznaky choroby sa objavia až po dlhšej dobe, najskôr 2-3 roky od nakazenia včelstva. Po 4-5 rokoch od nakazenia sú včely tak napadnute, že počas zimného obdobia uhynú.

Charakteristické príznaky choroby
Z napadnutého plodu sa liahnu včely s nedokonale vyvinutými nohami alebo krídlami ktoré môžu aj chýbať. Poprípade zo skráteným bruškom atd. Zdravé včely takto postihnuté včely vynášajú a vyhadzujú z úľa kde hynú . Konečné stádium nákazy ( pri napadnutí asi 50% plodu ) , náhle zmiznú včely z úľa krátko po zanakrmení alebo před začiatkom zimy.

Diagnostika
K vyšetreniu sa zasiela melivo, dospelé včely alebo časť plodu.

Tlmenie
V súčasnosti ešte neexistujú také účinné latky biologické a zootechnické metódy boja s klieštikovitosti. aby mohli nahradiť doposiaľ používané chemické latky bez ošetrenia včelstiev chemickými liečivami nie je možné udržať chov včely medonosnej . Liečiva ktoré sa v súčasnosti používajú rozdeľujeme do 3 skupín (podľa spôsobu použitia):

  • Fumigácia – Používajú sa prípravky na baze amitrazu- Avartin 01 B -90 a.u.v (7mg/včelstvo) a Taktivar Fum sol. A.u.v. (6mg/včelstvo) . ide o jednorazovú aplikáciu účinnej látky do včelstva pomocou dymu. Ničí len dospelé klieštiky na včelách, nie na plode. Doba použitia je v období neprítomností plodu v včelstve (ide predovšetkým o jesenné preliečenie).
  • Kontaktné liečivá – Sú liečiva s dlhodobým účinkom. patria sem liečivá na báze fluvalinatu (Gabon PF 90), acrinathrinum (Gabon PA) a flumentrinu (Bayvarol). Princípom účinku liečiv s dlhodobým účinkom je v dennom uvoľňovaní latky z nosičov , ktorá postupne likviduje liahnuce sa klieštiky. Použitie týchto liečiv je v období júl až september. Nevýhodou je zanechávanie reziduí v mede pri predávkovaní.
  • Odparovanie – Patria sem organické kyseliny, z nich najmä 85 % kyselina mravčia . u nás prichádzajú do úvahy odparné dosky s kyselinou mravčou (Formidol a.u.v.) a kyselina mravčia s odparným knôtom. Pary kyseliny ničia dospelé klieštiky a ich vývojove štádia v bunkách zaviečkovaného plodu. Môžeme ju použiť v období maj až august (1-2x) jej veľkou výhodou je aj jej ekologická nezávislosť a taktiež jej pôsobenie proti zvápenateniu a nozémovej nákaze.

Doterajšie skúsenosti nám hovoria že k tlmeniu klieštikovitosti je potrebne používať cely komplex  opatrení , ktoré sa musia používať celoplošne  a počas celého roka . jednou z biologických metód   boja s klieštikom je odstránenie  trúdieho plodu , pretože klieštiky dávajú prednosť trúdiemu plodu . Taktiež sa odporúča  vytvárať  lákacie  plasty, princípom čoho je izolácia matky na jeden plast. Klieštiky sa koncentrujú na tento plast a po zaviečkovaní sa plod s klieštikmi odstráni. Taktiež šľachtiteľské snaženia sú zamerane na zvýšenie odolnosti voči tomuto parazitovi. 

Komentáre