Vitajte na stránkach
včelej  farmy Okrúhle

 

Sme rodinná včelia farma s tradíciou od roku 1978. Zaoberáme sa profesionálnym chovom včiel a produkciou špecifických gurmánskych medov z kraja pod Duklou. Naša včelia farma je situovaná na Východnom Slovensku v oblasti Ondavskej vrchoviny v obci Okrúhle. Táto lokalita je vhodná hlavne pre získavanie lesných a medovicových medov, kedže lesnatosť regiónu je pomerne vysoká. Malebné lesy sa striedajú s horskými lúkami a pastvinami. Taktiež kočujeme so včelstvami prioritne na jedľovú medovicu. Naše prechodné stanovište včelstiev sa nachádza v kraji pod Duklou, v obci Nižný Komárnik, vedľa Národnej Prírodnej Rezervácie Komárnická jedlina.


slovensky medSme držiteľmi osvedčenia o akosti medu – SLOVENSKÝ MED. Osvedčenie bolo vydané na základe senzorického hodnotenia vzoriek, ktoré vykonal Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne. Med vyrábaný majiteľom osvedčenia má vynikajúce kvalitatívne parametre.

slovenska potravina medDňa 15.01.2016 sme sa stali držiteľmi ochrannej známky SLOVENSKÁ POTRAVINA. Jedine vybrané jednozložkové agrokomodity a potraviny so 100-percentným podielom suroviny zo Slovenska môžu používať toto logo.

SK goldDňa 13.05.2016 nám bola udelená ochranná známka Značka kvality SK GOLD na Medovicový med z NPR Komárnickej jedliny. Predstavuje garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informuje, že každý výrobok s logom značky splnil požiadavky ustanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu.


Dňa 17.01.2019 nám bola udelená ochranná známka Značka kvality SK na Zlatobyľový med. Predstavuje taktiež garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku.

 

Dňa 23.03.2022 nám bol udelená Značka kvality 1. stupňa na Medovicový med z NPR Komárnickej jedliny.

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 18.08.2023 nám bolo Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka udelené ocenenie – Značka Kvality SK na Dva naše produkty: Medovicový med a Lesný med. Ide o raritné druhy medov tmavej farby z kraja pod Duklou. Predstavujú garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informujú, že tieto výrobky s logom značky splnili požiadavky ustanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu.
ECOSYSTEM

Positive growth.

Nature, in the common sense, refers to essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf. Art is applied to the mixture of his will with the same things, as in a house, a canal, a statue, a picture.

But his operations taken together are so insignificant, a little chipping, baking, patching, and washing, that in an impression so grand as that of the world on the human mind, they do not vary the result.

The sun setting through a dense forest.
Wind turbines standing on a grassy plain, against a blue sky.
The sun shining over a ridge leading down into the shore. In the distance, a car drives down a road.

Undoubtedly we have no questions to ask which are unanswerable. We must trust the perfection of the creation so far, as to believe that whatever curiosity the order of things has awakened in our minds, the order of things can satisfy. Every man’s condition is a solution in hieroglyphic to those inquiries he would put.