Vitajte na stránkach
včelej  farmy Okrúhle

 

Sme rodinná včelia farma s tradíciou od roku 1978. Zaoberáme sa profesionálnym chovom včiel a produkciou špecifických gurmánskych medov z kraja pod Duklou. Naša včelia farma je situovaná na Východnom Slovensku v oblasti Ondavskej vrchoviny v obci Okrúhle. Táto lokalita je vhodná hlavne pre získavanie lesných a medovicových medov, kedže lesnatosť regiónu je pomerne vysoká. Malebné lesy sa striedajú s horskými lúkami a pastvinami. Taktiež kočujeme so včelstvami prioritne na jedľovú medovicu. Naše prechodné stanovište včelstiev sa nachádza v kraji pod Duklou, v obci Nižný Komárnik, vedľa Národnej Prírodnej Rezervácie Komárnická jedlina.


slovensky medSme držiteľmi osvedčenia o akosti medu – SLOVENSKÝ MED. Osvedčenie bolo vydané na základe senzorického hodnotenia vzoriek, ktoré vykonal Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne. Med vyrábaný majiteľom osvedčenia má vynikajúce kvalitatívne parametre.

slovenska potravina medDňa 15.01.2016 sme sa stali držiteľmi ochrannej známky SLOVENSKÁ POTRAVINA. Jedine vybrané jednozložkové agrokomodity a potraviny so 100-percentným podielom suroviny zo Slovenska môžu používať toto logo.

SK goldDňa 13.05.2016 nám bola udelená ochranná známka Značka kvality SK GOLD na Medovicový med z NPR Komárnickej jedliny. Predstavuje garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informuje, že každý výrobok s logom značky splnil požiadavky ustanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu.


Dňa 17.01.2019 nám bola udelená ochranná známka Značka kvality SK na Zlatobyľový med. Predstavuje taktiež garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku.

 

Dňa 23.03.2022 nám bol udelená Značka kvality 1. stupňa na Medovicový med z NPR Komárnickej jedliny.