Kočovanie na jedľovú medovicu

Produktívne včelárenie vyžaduje, aby mali včelstvá od jari až do jesene dostatok paše. Pravidelné kočovanie značne podporuje vývoj včelstva, zlepšuje jeho zdravotný stav, zásobovanie včelstiev a tým zvyšuje aj výnos medu. Vyžaduje mnoho práce a pohotovosti, čo sa však niekoľkonásobne vynahradí väčším výnosom medu. Pravda, kočovať nemožno so včelstvami z kraja a do okresov, ktoré sú zamorené včelou nákazou. Zdravotný stav našich včelstiev je každoročne kontrolovaný príslušnou RVPS Svidník. Včelstvá určené na kočovanie musia byť silné, zdravé, s výkonnými matkami. Pred odchodom treba včelstvá ošetriť tak, aby sa zamedzilo rojeniu. Včelstvá musia mať zásoby aspoň na nasledujúcich desať až štrnásť dní. Najlepšie je včely prevážať po polnoci, keď je vychladnuté plodisko, a to i vtedy, ak bol horúci deň. Teplota získaná cez deň do polnoci klesá. Najnižšia je po polnoci. Naše prechodné stanovište včelstiev sa nachádza v kraji pod Duklou, v katastri obce Nižný Komárnik. Táto lokalita je špecifická svojimi mikroklimatickými podmienkami. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty a zároveň Územia európskeho významu Dukla. Dominantnými rastlinnými spoločenstvami v území sú bukovo-jedľové kvetnaté lesy s vysokým zastúpením jedle bielej Abies alba. V tesnej blízkosti stanovišťa je situovaná NPR Komárnická jedlina.

Nizny_Komarnik_Komarnicka_jedlina_2012
Označenie rezervácie

Národná prírodná rezervácia Komárnická jedlina sa nachádza v CHKO Východné Karpaty, v k.ú. obce Nižný Komárnik. Ide o neporušené jedľovo – bukové pralesovité porasty s prímesami vzácnych drevín akými sú javory,  bresty, jasene a lipy. Táto národná prírodná rezervácia je zaradená medzi Európske zvláštnosti. Ide o oblasť s výmerou 74,7 ha. Nachádzajú sa tu najstaršie stromy, ktoré majú vyše 300 rokov. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu, vzácnych zachovalých reliktov prirodzených jedľovo-bučinových pralesov Východných Karpát s veľmi výraznou hrúbkovou a vekovou diferenciáciou. Platí tu 5. stupeň ochrany prírody s nepretržitým bezzásahovým režimom. Táto vzácna rezervácia národného významu je dôležitá pre zabezpečenie druhovej rozmanitosti, ekologickej stability regiónu a v neposlednom rade pre možnosť sledovania prirodzených evolučných procesov v prírode. Do tejto významnej oblasti kočujeme s našimi včelstvami na jedľovú medovicu. Rezervácia je vhodným biotopom aj pre mnohé druhy živočíchov. Na lokalite sa pravidelne zdržiava svorka vlka dravého Canis lupus, vyskytujú sa tu vhodné ukrytové možnosti pre rysa ostrovida Lynx lynx a mačku divú Felis silvestris. Územie sporadicky navštevuje aj medveď hnedý Ursus arctos a preto musíme naše včely chrániť elektronickou ochranou a oplotením.

Tvorba medovice nie je viazaná na určité obdobie roka ako je to pri kvitnutí kvetov. Medovicu produkujú vošky, ktoré sa živia nabodávaním ihlíc stromov a saním ich šťavy. Ich metabolizmus nedokáže spracovať niektoré zložky tejto šťavy, ktoré neskôr vylučuje vo forme sladkých kvapiek, ktoré včely znášajú do úľa a vyrábajú z nich med. Väčšina producentov medovice vytvorí za 24 hod. 2 – 5 mg sladiny, čo sa pri väčšom premnožení vošiek prejaví niekedy aj miernym mrholením z korún stromov. Jedľa biela Abies alba je najproduktívnejšia drevina vysoko kvalitnej medovice vôbec, až 1000 kg.ha-1. Medzi producentov tejto kvalitnej medovice zaraďujeme: Medovnicu jedľovú Cinara pectinatae, Vošku jedľovú Mindarus abietinus, Červca smrekového Physokermes piceae a Červca Physokermes hemicryphus. V strednej Európe žije viac ako 800 druhov vošiek z ktorých asi len 40 druhov má včelársky význam (HARAGSIM 2005).

včelia pastva Komarnik 2
Prírodné rezervácie v katastri obce Nižný Komárnik
včelia pastva Komarnik
Prognoza intenzity výskytu producentov medovice v rezerváciách a okolí

Pri medovicovej znáške je účinný akčný rádius doletu včiel len 1 km, pričom závisí na stupni premnoženia producentov medovice. Na premnoženie vplýva niekoľko abiotických a biotických činiteľov. Z abiotických sú to klimatické činitele, najmä teplo, ktoré v rozmedzí 18 – 30 C pôsobí kladne a vlhkosť. Mierne dažde nie sú škodlivé. Z biotických činiteľov redukuje populáciu producentov medovice hlavne hmyz z čeľade lienkovitých (Cocinellidae), pestricovitých (Syrphidae) a čeľade zlatoočkovitých (Chrysopidae). Z vtákov sú to predovšetkým sýkorky, červienky a penice, z cicavcov v najväčšej miere myšovité. (Kodrík, 2006) Denný prínos medovice môže byť okolo 2 – 3 kg a sú i roky s denným prínosom 6 – 7 kg medovice do úľa. (Popovič, 2006 b) Signalizáciu medovicovej znášky s krátkodobou prognózou v tejto lokalite uskutočňujeme v mesiacoch jún až august.

74009477
Prístupová cesta k rezervácii
DSCF4394
Interiér rezervácie
IMG_3514
Medovnica jedľová
DSCF4394
Dolina Sovareň

Vyprodukovaný med je hustej konzistencie,  tmavo-jantárový až čierno-hnedý, opalizujúci do zeleného odtieňa, lahodnej, príjemnej maslovej stredne-sladkej chuti, príjemnej karamelovo-orechovej vône, s ľahkou živicovo-balzamovou arómou. Je vysoko biogénny a biologický veľmi hodnotný, s liečivými účinkami, najmä pri ochorení dýchacích ciest a má aj antianemické a antiseptické vlastnosti. Je teda veľmi hodnotný, skutočne liečivý,  gurmánsky a  z  medovinových medov  najviac  cenený. Teda  jedinečný špičkovej  svetovej  kvality. Obsahuje veľmi veľké množstvo minerálov a stopových prvkov. Má mimoriadny obsah minerálov a živín – jedná kávová lyžička ich obsahuje toľko, ako 2-4 lyžičky iných medov. Antibakteriálna schopnosť tohto medu je vysoko účinná a  preukazuje vynikajúce výsledky pri čistení rán autolýzou. Inhibuje rast baktérií v boji proti nebezpečným infekciám a  podporuje rýchlu redukciu a elimináciu zápachu z rany. Nízka koncentrácia vody v mede vytvára osmotický efekt a aktivuje vytiahnutie tekutiny z rany. Výnimočný vplyv medu na poranenú pokožku je v tom, že ju zvláčňuje, vytvára ochrannú vrstvu, granuláciu a epitelizáciu poraneného tkaniva, rast nových tkanív a urýchľuje hojenie rán s  minimálnou tvorbou  jaziev. Je vzácny a nedá sa vyprodukovať každý rok.

Dňa 13.05.2016 nám bola udelená na tento raritný druh medu ochranná známka Značka kvality SK GOLD.  Predstavuje garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informuje, že každý výrobok s logom značky splnil požiadavky ustanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu.SK gold

Fyzikálno – chemické vlastnosti medu

Farba: tmavohnedá      Vôňa a chuť: čistá, medová bez cudzích pachov a príchutí     Nečistoty: bez nečistôt

Voda: 16,67 % (max. 18%)    Hydroxymetylfurfural 0,68 mg/kg (max. 15)   Sacharóza  ˂0,5 g/100g (max. 5)