Kočovanie na vŕbu

V tesnej blízkosti nášho jarného stanovišťa je situovaná  Prírodná rezervácia Radomka. Táto rezervácia s rozlohou 15,5 ha sa nachádza v oblasti Nízkych Beskýd na strednom toku rovnomenného potoka Radomka. Predstavuje celý súhrn vegetačných spoločenstiev od mezofilných aluviálnych lúk s pôvodnou a zachovalou vegetáciou až po slatinné spoločenstvá. Okolo meandrujúceho potoka sa vytvoril hustý brehový porast vŕby a jelše. Jednotlivé skupiny krovitej vŕby sivej Salix cinerea sú dokonca rozptylené po príľahlých mokrých lúkach. Vytvorila sa tu celá škála vlhkomilných spoločenstiev v aspekte s rôznymi druhmi ostríc Carex sp., s porastmi páperníka Eriophorum latifolium, prasličkami Equisetum palustre/ fluviatile/variegatum, škripiny lesnej Scirpus silvaticus a iných druhov. Významný je výskyt vachty trojlistej Menyanthes trifoliata. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu, vzácnych zachovalých reliktov mezofilných aluviálnych lúk a slatinných spoločenstiev Nízkych Beskýd.  Platí tu 4. stupeň ochrany prírody. 

 

 

    Vŕba Salix sp.

Tento rod zahŕňa približne 400 druhov. Vŕba dorastá do výšky 10-15 m, pričom vytvára husto rozkonárenú korunu. Kvitne ešte pred rozvíjaním listov (marec – apríl) a jej kvety sú dvojaké. Samčie jahňady sú menšie, striebristo bielo chlpaté a trúsia množstvo žltého peľu. Samičie jahňady sú dlhšie, piestik majú vajcovitý a odkvitaním sa ešte viac predlžujú. Je to veľmi dobrá nektárodajná a peľodajná rastlina. 

Jelša Alnus sp.

V našich podmienkach sa vyskytujú dvaja zástupcovia tohto rodu a to Jelša sivá Alnus incana a Jelša lepkava Alnus glutinosa. Rýchlo rastie a dosahuje výšky až 20-25 m. Kvitne v marci až apríli, skôr ako jej vypučia listy. Pre včely poskytuje predovšetkým skorú výdatnú znášku kvalitného žltohnedého peľu a aj propolis. 

Prírodná rezervácia Radomka

Vyprodukovaný med je jasnožltý, zelenkastý, jemne aromatický, má príjemnú chuť, kryštalizuje pomerne rýchlo, dobiela. Vhodný je hlavne na tlmenie zápalov v tele.

Fyzikálno– chemické vlastnosti medu

Farba: oranžovo-žltá Vôňa a chuť: čistá, medová bez cudzích pachov a príchutí Nečistoty: bez nečistôt

Voda: 17,50 % (max. 18%) Fruktóza: 38 g/100g Glukóza: 31 g/100g Sacharóza 0,8 g/100g (max. 5)