Certifikácia

Sme držiteľmi osvedčenia o akosti medu – SLOVENSKÝ MED. Osvedčenie bolo vydané na základe senzorického hodnotenia vzoriek, ktoré vykonal Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne. Med vyrábaný majiteľom osvedčenia má vynikajúce kvalitatívne parametre.Certifikat MED

Dňa 15.01.2016 sme sa stali držiteľmi ochrannej známky SLOVENSKÁ POTRAVINA. Jedine vybrané jednozložkové agrokomodity a potraviny so 100-percentným podielom suroviny zo Slovenska môžu používať toto logo.SKPOTRAVINA

Dňa 13.05.2016 nám bola udelená ochranná známka Značka kvality SK GOLD pre Medovicový med z NPR Komárnickej jedliny. Predstavuje garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informuje, že každý výrobok s logom značky splnil požiadavky ustanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu.SK gold

Dňa 17.01.2019 nám bola udelená ochranná známka Značka kvality SK na Zlatobyľový med.  Predstavuje taktiež garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku.

Dňa 23.03.2022 nám bol udelená Značka kvality 1. stupňa na Medovicový med z NPR Komárnickej jedliny.