Kontakt

Včelia farma Okrúhle

Okrúhle 84 , 090 42

boris.sabol@vcelyokruhle.sk

+421 915 385 633  +421 919 299 326

Zodpovedný vedúci stanovišťa Okrúhle – Vladimír Sabol

Zodpovedný vedúci stanovišťa Lipníky – Vladimír Sabol

Zodpovedný vedúci stanovišťa Komárnik – Ing. Boris Sabol

Informácie  o medovej kozmetike a objednávky – MVDr. Beáta Hurná 

+421 917 562 632