O nás

Naša Včelia farma je situovaná na Východnom Slovensku v oblasti Ondavskej vrchoviny v obci Okrúhle. Táto lokalita je vhodná hlavne pre získavanie lesných a medovicových medov, kedže lesnatosť regiónu je pomerne vysoká. Malebné lesy sa striedajú s horskými lúkami a pastvinami. Taktiež kočujeme so včelstvami prioritne na jedľovú medovicu. Naše prechodné stanovište včelstiev sa nachádza v kraji pod Duklou, v katastri obce Nižný Komárnik, vedľa Národnej Prírodnej Rezervácie Komárnická jedlina.